ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше юридическо образование
 • Опитът на подобна длъжност минимум 3 години
 • Добра компютърна грамотност
 • Добро владеене на английски език
 • Изявени ръководни, комуникационни и организационни умения
 • Внимание към детайлите
 • Отлична офис култура
 • Умения за планиране на времето и спазване на срокове

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Изготвя договори с възложители, подизпълнители, доставчици и трети лица.
 • Води комуникация с възложители, подизпълнители, доставчици и трети лица във връзка със сключване на договори
 • Изготвя общи договорни условия и администрира подписването им
 • Изготвя резюмета на договорите и ги обновява, когато е необходимо и комуникира с отделите в компанията във връзка с подписването и изпълнението им
 • Дава становища при съставяне на актовете относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и по други въпроси от трудовоправен характер
 • Отговаря за разработването, поддържането и спазването на правилата, свързани с GDPR 
 • Съблюдава спазването на действащото законодателство при осъществяване дейността на компанията и координира работата по обосноваване на законосъобразността на извършваните действия пред контролни и ревизионни органи
 • Дава становища, изготвя и/или парафира вътрешни актове и документи (инструкции, заповеди, пълномощни, писма, отговори на заявления), издавани от работодателя във връзка с тяхната законосъобразност
 • Извършва необходимите действия по подаването и получаването на документи, издавани от държавни и обществени организации или институции
 • Изготвя необходимите документи и извършва всички правни и фактически действия, свързани с вписвания, заличавания и обявявания на обстоятелства относно компанията в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
 • Консултира и оказва съдействие по правни въпроси на останалите отдели в компанията
 • Координира дейността с външни правни кантори

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Отлично заплащане
 • Фиксирано работно време 08:30-17:30 ч.
 • Бонусна система
 • Точно дефинирана роля и принос в компанията
 • Екип от специалисти, подкрепящи професионалното развитие
 • Служебен автомобил, когато е необходим
 • Служебен лаптоп и телефон
 • Отлични условия на труд. Интересна и предизвикателна работа в правен отдел
 • Осигурени фирмени и външни обучения

Месторабота: Офис на ЖСП СТИЛ на бул. “Ситняково” №23, Обекти на територията на гр. София

В случай, че предизвикахме интереса Ви, ще се радваме да получим Ваша актуална автобиография.

Форма за кандидатстване

Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни!
Попълнете формата за контакт на кирилица.

Прикачи CV*
Прикачи мотивационно писмо*
Прикачи друг документ (Референции, Сертификати)