Управление на проекти

Управление и обслужване на строително-инвестиционни проекти чрез гъвкави решения във всички фази - от избора на терен за строителство, до въвеждането на обекта в експлоатация. За да изпълните вашия проект с максимален професионализъм и в планирания срок, ЖСП СТИЛ може да Ви предложи:

• Установяване на целите на проекта;
• Консултация при избор на терен;
• Финансов анализ;
• Анализ на Договор за проектиране;
• Управление на процеса по избор на Проектант;
• Управление на процеса по избор на Главен изпълнител;
• Изготвяне на линеен календарен график и планиране на дейностите;
• Изготвяне на бюджет за строителството;
• Управление на процеса по получаване на разрешение за строеж и снабдяване с всички необходими документи;
• Контрол върху качеството на влаганите материали;
• Инвеститорски контрол;
• Оценка на рисковете по проекта;
• Установяване на техническо състояние на сградата, констатиране на дефекти и предписания за отстраняването им;
• Окомплектоване на необходимата документация за приемане на сградата;

За изпълнението процесите в обхвата на дейността, работим с проектантски екип и строителен надзор, съгласно изискванията и целите на клиента.

 

Свържи се с нас: Свържи се с нас