Строителство

Залагаме на качествено изпълнение и използваме най-новите технологии в строителството. Нашите проекти обхващат широк спектър от публичния и частен строителен сектор.

Частен сектор /Възложител/

• Жилищни сгради;
• Жилищни комплекси от затворен тип;
• Еднофамилни и многофамилни къщи;
• Офис сгради;
• Промишлени сгради;
• Инфраструктура и прилежаща среда;
• Реставриране.

Публичен сектор

• Училища и детски градини;
• Обществени сгради с регионално значение;
• Площади, паркове и благоустроявания;
• Улична инфраструктура;
• Енергийна ефективност;
• Регионални центрове за подкрепа и социални жилища.


Свържи се с нас: Свържи се с нас