ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование – висше строително образование
 • Отлично познаване на процесите при изпълнение на отделни видове СМР и технологията на строителството
 • Отлична компютърна грамотност - Умения и опит при работа с Microsoft Office, AutoCAD, Project Manager, Building Manager, Internet, копирна техника
 • Добри комуникативни и организационни умения, работа в екип
 • Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи
 • Предимство е практически опит в строителството или в отдел ПТО

  ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвяне на оферти в ОФЕРТЕН ОТДЕЛ и представянето им пред Възложителя
 • Ценообразуване и анализи на единични цени
 • Заявки и документи за отчитане на СМР
 • Участва в изготвянето и подаването на тръжни документи
 • Изготвя справки и отчети, необходими за вътрешното отчитане на фирмата
 • Нови технологии в строителството 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Отлично заплащане
 • Фиксирано работно време 08:30-17:30 ч.
 • Бонусна система
 • Точно дефинирана роля и принос в компанията
 • Екип от специалисти, подкрепящи професионалното развитие
 • Служебен автомобил, когато е необходим
 • Служебен лаптоп и телефон
 • Отлични условия на труд. Интересна и предизвикателна работа в ПТО отдел
 • Осигурени фирмени и външни обучения

  Месторабота: Офис на „ЖСП СТИЛ“ ООД в гр.София.

  В случай, че предизвикахме интереса Ви, ще се радваме да получим Ваша актуална автобиография.

Форма за кандидатстване

Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни!
Попълнете формата за контакт на кирилица.

Прикачи CV*
Прикачи мотивационно писмо*
Прикачи друг документ (Референции, Сертификати)