ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше строително образование
 • Професионален опит в областта на жилищното строителство
 • Опит в ръководенето на технически ръководители е предимство
 • Kомпютърна грамотност - Word, Excel, Интернет браузъри, AutoCAD
 • Свидетелство за управление на МПС - кат.В
 • Познаване, ползване и тълкуване на нормативната база в строителството, строителните технологии, използваните материали и технологии за прилагането им
 • Детайлно познаване на ЗЗБУТ, ЗУТ, наредби и правилници в строителството.
 • Лоялност към структурата на фирмата

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Контрол на дейността на техническите ръководители
 • Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и отговорност за изпълнението им
 • Контрол по спазване на поставените в линейния график на обекта срокове
 • Контрол и координация на работата на подизпълнителите и поддържане на връзка с инвеститора
 • Организация на гаранционно обслужване на обекти
 • Набиране на персонал за строителни обекти
 • Отчет и контрол върху заплащане на строителни работници
 • Отчет на извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Отлично заплащане
 • Бонусна система
 • Възможност за професионална реализация
 • Служебен автомобил
 • Служебен телефон
 • Отлични условия на труд

Месторабота: Офис на ЖСП СТИЛ на бул. “Ситняково” №23, Обекти на територията на гр. София 

В случай, че предизвикахме интереса Ви, ще се радваме да получим Ваша актуална автобиография.

Форма за кандидатстване

Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни!
Попълнете формата за контакт на кирилица.

Прикачи CV*
Прикачи мотивационно писмо*
Прикачи друг документ (Референции, Сертификати)