Проектиране

В ЖСП СТИЛ вярваме, че проектирането трябва да отиде още по-далеч от традиционните граници и да предложи не само функционални, но и устойчиви решения, които ще подобрят качеството на живот на хората и ще запазят околната среда.

В свят, променен от културни и технологични иновации, нашата мисия е да гарантираме, че проектите не само отговарят на сегашните предизвикателства, но и са адаптирани за бъдещите. За да намалим отрицателното въздействие върху околната среда, ние насърчаваме използването на иновативни материали и методи, които намаляват консумацията на ресурси и емисиите.

Нашата компания предлага цялостни решения за проектиране и строителство на различни видове сгради, включително жилищни, обществени и индустриални обекти. С над 30-годишен опит в индустрията, ние сме готови да ви предоставим професионално обслужване от началото до края на проекта.

Нашият екип от специалисти включва архитекти, инженери и технически лица, които са готови да изпълнят всички ваши изисквания. Ние не само проектираме, изпълняваме строителството до ключ, но и изпълняваме всички необходими стъпки за въвеждане на сградата в експлоатация.

От идеята до реализацията, ние сме тук, за да ви помогнем да създадете вашата мечта. С нас ще получите индивидуално внимание, богат опит и гаранция за качество и прецизност във всеки проект.

Защо да изберете ЖСП СТИЛ

Ние не се занимаваме само със строителство - създаваме вашите мечти за дом и бизнес. Изберете нас, защото имаме:

 • Интегративен подход: Ние осигуряваме цялостни решения, започващи от идеята и завършващи с реализацията. Нашите експерти са на разположение за всяка фаза на проекта, гарантирайки ви персонализирано внимание и професионално изпълнение.
 • Екип от специалисти: С ЖСП СТИЛ получавате достъп до богат екип от архитекти, инженери и технически специалисти, готови да превърнат вашите идеи в реалност.
 • Ангажирани за устойчивост: Ние сме ангажирани с изграждането на устойчиви и енергийно ефективни сгради, вярвайки в отговорното използване на ресурси и възможностите за подобряване на живота и околната среда.
 • Визуализация и реализация на вашите мечти: Нашите експерти ви предоставят визуализации на вашите проекти, помагайки ви да видите какво предстои. От идеята до завършената сграда, ние сме тук, за да ви подкрепим и да ви помогнем да постигнете вашата мечта.

 

Проектираме и изпълняваме строителството на:

 • Многофамилни жилищни сгради: Създаваме сгради, които са функционални, удобни и отговарят на нуждите на съвременния живот.
 • Жилищни комплекси от затворен тип: Отвеждаме вашия живот до нови върхове на удобство и комфорт.
 • Еднофамилни или многофамилни къщи: Включително пасивни къщи с енергиен клас „А“, които са енергийно ефективни и са насочени към запазване на околната среда.
 • Офис сгради и сгради с обществено обслужваща функция: Създаваме модерни и функционални работни пространства, които отговарят на нуждите на вашата дейност.
 • Производствени, селскостопански и промишлени сгради: Ние осигуряваме иновативни и практични решения за вашите производствени и индустриални нужди.
  • Курортни комплекси, вилни постройки и туристически атракции: Създаваме уникални и привлекателни обекти, които ще привличат вниманието на посетителите.
 • Спортни съоръжения и прилежащи сгради към тях: Предлагаме съоръжения, които са подходящи за различни спортове и събития, като отчитаме нуждите на всеки спортен обект.

 

С нас ще получите индивидуално внимание, качество и прецизност във всеки проект, който ни доверите.

 

В Какво се състои проектирането на сгради?

Проектирането на сгради е сложен процес, който включва редица специализирани части, които трябва да бъдат внимателно координирани и изпълнени. В ЖСП СТИЛ  сме посветени на осигуряването на висококачествени проекти, които отговарят на вашите нужди и очаквания.

Ето някои от частите на техническия проект:

 • Архитектурна: Включва всички аспекти на външния и вътрешния дизайн на сградата, включително разпределението на пространството, фасадното оформление и хармоничното ситуиране на сградата в околната среда.
 • Конструктивна: Обхваща детайлния дизайн на структурата на сградата и материалите, използвани за изграждането й.
 • Водоснабдяване и канализация: Осигурява план за водопроводната и канализационната система на сградата.
 • Електрическа: Включва проектирането на електрозахранването и електроинсталациите в сградата, както и Smart Home системи.
 • Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация: Обхваща системите за отопление, вентилация и климатизация, както и техните контролни модули.
 • Енергийна ефективност: Включва мерки и технологии за намаляване на енергийната консумация на сградата.
 • Газоснабдяване: Планира газоснабдяването на сградата, ако е необходимо.
 • Геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка/: Осигурява точен план на терена и вертикалната планировка на сградата.
 • Част технологична: Включва специализирани технологии и оборудване за индустриални, обществени сгради и медицински заведения.
 • Пожарна безопасност: Планира мерки и системи за пожарна безопасност на сградата.  
 • План за управление на строителните отпадъци: Осигурява план за събиране, обработка и изхвърляне на строителните отпадъци.
 • План за безопасност и здраве: Включва мерки за безопасност и здраве на работното място по време на строежа.

 

С ЖСП СТИЛ можете да бъдете уверени, че всеки аспект на вашия проект ще бъде внимателно проектиран и изпълнен, за да отговаря на най-високите стандарти за качество и безопасност.

 

Какво ни е необходимо:

За да започнем процеса на проектиране и изпълнение на вашата сграда, ни е необходимо:

 • Извадка от действащ Подробен устройствен план или виза за проектиране
 • Геоложки доклад
 • Становища от експлоатационните дружества за електро, ВиК, ТЕЦ, газопропреносна мрежа
 • Геодезическо заснемане на терена
 • Данни за собствеността на имота

 

ЖСП СТИЛ се ангажира с набавянето на тези документи, ако вие не притежавате някой от тях.

 

С нас вие получавате пълноценно партньорство и професионално обслужване във всяка фаза на проекта, което означава, че ще съдействаме в процеса на набавянето на доклади и становища.

От идеята до реализацията на вашата мечта

В ЖСП СТИЛ разбираме, че всяка сграда започва с една идея - вашата идея. Нашата цел е да ви помогнем да я превърнете в реалност. Нашите експерти ви предоставят визуализации и 3D модели, които ви помагат да видите какво точно предстои, преди да започнете строежа. От първия чертеж до последния завършен детайл, ние сме тук, за да ви подкрепим и да ви помогнем да реализирате вашата мечта за перфектния дом или бизнес сграда.

Етапите на процеса на проектиране на сгради:

 1. Техническо задание:

При започването на проектирането е от съществено значение създаването на техническо задание. То служи като основа за разработване на проекта и определя вашия план.

 1. Предпроектни проучвания:

Преди да пристъпим към конкретното проектиране, извършваме подробни проучвания, които включват анализ на земята, околната среда и други фактори, влияещи на проекта.

 1. Функционално решение:

След анализа на данните от предпроектните проучвания създаваме функционално решение, което определя основните характеристики и разпределение на пространството в сградата.

 1. Идеен проект:

На базата на функционалното решение разработваме идеен проект, който включва първите концептуални чертежи и визуализации на сградата.

 1. Технически проект:

Финалният етап на проектирането включва разработването на технически проект, който включва всички необходими подробности и спецификации за строежа на сградата.

В ЖСП СТИЛ ще ви преведем през всички етапи на процеса на проектиране, гарантирайки, че вашият проект ще бъде изпълнен с внимание към всеки детайл и съобразен с вашите изисквания и желания.
Свържи се с нас: Свържи се с нас