ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование - висше икономическо
 • Опит на подобна позиция – минимум 2 години
 • Познаване на счетоводното, данъчното законодателство и счетоводните стандарти
 • Теоретична подготовка в областта на ТРЗ (Кодекса на труда, КСО и др.)
 • Отлична компютърна грамотност
 • Комуникативност, организираност, точност и лоялност
 • Опит с програмен софтуер „Workflow” и “Факт трз” ще се счита за предимство

  ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • Обработка на първични и вторични финансово - счетоводни документи. Осчетоводяване на документите, проверка на правилното отразяване на счетоводните статии по съответните сметки
 • Следене на всички разчетни сметки - доставчици, клиенти и др.
 • Контрол над правилното оформяне на документите и срочното им представяне в счетоводството
 • Инвентаризации
 • Фактуриране
 • Цялосно подпомагане дейността на отдел счетоводство

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Отлично заплащане
 • Фиксирано работно време 08:30-17:30 ч.
 • Бонусна система
 • Точно дефинирана роля и принос в компанията
 • Екип от специалисти, подкрепящи професионалното развитие
 • Служебен автомобил, когато е необходим
 • Служебен лаптоп и телефон
 • Отлични условия на труд. Интересна и предизвикателна работа в счетоводен отдел
 • Осигурени фирмени и външни обучения

В случай, че предизвикахме интереса Ви, ще се радваме да получим Ваша актуална автобиография.
Форма за кандидатстване

Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни!
Попълнете формата за контакт на кирилица.

Прикачи CV*
Прикачи мотивационно писмо*
Прикачи друг документ (Референции, Сертификати)