Интериорен дизайн и довършителни работи

Ние предлагаме изготвяне на индивидуални интериорни проекти и довършителни работи. Всеки апартамент има своите особености, но наша цел е да създадем интериорен дизайн, който съчетава качествено изпълнение, удобство и естетическо усещане. Довършителнителните работи ще бъдат изпълнени съгласно технологичните изисквания, без да Ви ангажираме със закупуване на строителни материали, ръководство на строителните процеси, надзор на персонала или други организационни дейности.

Основните стъпки, през които преминаваме:

• Индивидуален интериорен проект;
• Цялостни количествени сметки;
• Избор на материали и оборудване;
• График на строителните дейности – детайлен план спрямо необходимата технологична последователност и предвидените за влагане материали;
• Организация и контрол на предвидените дейности;
• Комуникация с клиента и отчет на напредъка на дейностите;
• Предаване на обекта съгласно договорните взаимоотношения

Доказали сме, че притежаваме необходимите знания и умения за изпълнение на довършителни работи, поради което клиентите ни се доверяват и поверяват на нас тази задача.


Свържи се с нас: Свържи се с нас