Зона за отдих и забавление

Възложител на проекта е община Шумен, а предметът ѝ са пътно – строителни работи, свързани с отстраняване на проблеми /чрез изграждане на нови/ по тротоарите на улиците, оформление на зони за отдих и забавления на територията на Община Шумен и РСМР за пренареждане на паважна настилка на ул. „Цар Освободител” в град Шумен.

Част от извършените ремонтни и строително - монтажни работи включват:

• изграждане на тротоари с асфалтобетон и възстановяване на тротоарна настилка;
• полагане на настилка от трошен камък;
• изграждане на бордюри;
• изграждане на паважна настилка и други.

Обособените функционални зони за отдих и забавления подпомагат развитието на социалната среда на града. Всички съоръжения са изпълнени така, че да се използват и от деца в неравностойно положения, а благоустроените зони да бъдат достъпни за инвалиди. Благоустрояването включва изпълнение на пясъчници, ударопоглъщаща настилка, засаждане на различни видове растителност и други.

Локация: гр. Шумен
Предназначение: Благоустрояване и спорт
Роля в проекта: Главен изпълнител
Площ: 2 045,00 м2
Етап на готовност: Акт 16

Сподели facebook linkedin