Зала - Шуменски университет

Проектиране и изпълнение на цялостен проект за създаване на специализирана научно – изследователска инфраструктура. Целта е преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда „Вивариум“ и сграда „Оранжерия“ за целите на Център за Върхови Постижения към Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“.

Локация: гр. Шумен
Предназначение: Обществена и административна сграда
Роля в проекта: Главен изпълнител
Площ: 300,00 м2
Етап на готовност: Акт Образец №16

Сподели facebook linkedin