Централна пешеходна зона – етап I

Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация през 2014 г. съвместно от „ЖСП Стил” ООД и „Експрес Гаранцион” ООД.

Изпълнена е реконструкция на централната пешеходна зона на града, включваща площад „Възраждане” с прилежащите пешеходни пространства към Военния клуб, пешеходна зона „Катя Попова” до площад „Свобода” и зоната на централния градски фонтан.

Направени са нови настилки от бетонови елементи със „заключване” тип „Einstein”. За улесняване на хората с увредено зрение пешеходните зони са изпълнени с тактилни настилки – цвят антрацит на светло сив фон - за информация и жълт цвят - за внимание.

Поставени са пейки за хора с увреждания и фонтанка за вода. Зелените плочи са увеличени и обновени. Направен основен ремонт на фонтана, изградена е нова хидроизолация, монтирани са нови струйници и осветление с водни и светлинни ефекти. Монтирани са нови помпи.

Парковото осветление е изцяло обновено - с нова тръбна мрежа за електрозахранване, нова осветителна автоматизирана уредба, нови стълбове и осветителни тела.

Постигната е целта на проекта – обновена, достъпна и красива градска среда!


Локация: гр. Плевен
Предназначение: Централна пешеходна зона на града
Роля в проекта: Главен изпълнител
Площ: 5 120,00 м2
Етап на готовност: Акт 16

Сподели facebook linkedin