Автосервиз и офис

Локация: гр. Шумен, ул."Дедеагач"
Предназначение: Автосервиз и офис
Роля в проекта: Главен изпълнител
Площ: 672,00 м2
Етап на готовност: Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Сподели facebook linkedin