Студентски общежития

Проектът е насочен към цялостно изпълнение на мерки за енергийна ефективност:

• Подмяна на дограма;
• Изпълнение на топлоизолация и хидроизолация;
• Ремонт на покрив;
• Подмяна на ВиК, ОВК и електро инсталации;
• Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация;
• Полагане на нова настилка по тераси;
• Подмяна на парапет;
• Основен ремонт и освежаване на помещения.

Локация: гр. Шумен
Предназначение: Обществена сграда
Роля в проекта: Изпълнител
Площ: 6 527,00 м2
Етап на готовност: Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Сподели facebook linkedin