Социални жилища

Изграждане на многофамилна жилищна сграда с 50 бр. социални жилища и 1 бр. жилище за хора в неравностойно положение, изцяло съобразена с нуждата от осигуряване на домове за най-уязвимите групи от населението и подобряване жилищните условия за тях.

Проектът е изпълнен изцяло според световните и европейски тенденции за развитието в сектора.

Локация: гр. Шумен
Предназначение: Обществена сграда
Роля в проекта: Главен изпълнител
Площ: 3 696,00 м2
Етап на готовност: Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Сподели facebook linkedin