Шивашка фабрика

Шивашка фабрика „Попов – С.И.Е.” се намира в град Шумен на бул. „Велики Преслав” № 45 Б. Разгърнатата застроена площ на разработката е 12 458,85 м².
Целта на обекта е да се осигури устойчива, динамична и естествена среда за персонала, както и подобрени качества на работна и социална среда. Извършени са ремонтни дейности, изграждане на нови конструкции и помещения, подобряване на благоустрояването чрез нови зелени и пространствени решения и физическо обновяване. Капацитета за работни места на фабриката е около 300 души.
Извършени са реконструкция и изграждане на производствено – административен блок, технически блок и други помещения, изградени от множество цехове, сред които:

• кроячен цех;
• цех за изработване на сака;
• цех за изработване на панталони;
• цех за гладене.

Фабриката разполага и с различни експедиционни помещения - с технически, санитарно–битови и хигиенни функции. За всички зони е осигурена достъпна среда – стълбища, асансьори и инвалидни рампи.
Постройката представлява смесена конструкция – монолитна и метална, защитена с два пласта гипсокартон и е изпълнена с тухли “Porotherm”. Като вентилируема фасада е поставена облицовка с “Etalbond”, система “Uario” на “Etem Building Systems”. Покривът е скатен.
Дограмата е метална, а на места изпълнява противопожарни функции, чрез димни люкове. На места са монтирани окачени тавани, както и задължителните елементи - естествено осветление и естествена вентилация. В допълнение към ободобения „английски двор”, е извършено благоустрояване и озеленяване на площ от 12 984 м².

Локация: гр.Шумен, бул. „Велики Преслав” № 45 Б
Предназначение: Шивашка фабрика
Роля в проекта: Главен изпълнител
Площ: 12 984,00 м2
Етап на готовност: Акт 16

Сподели facebook linkedin