Общинска администрация и младежки културен център

Извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградите на общинска администрация и младежки културен център. Обектите са разположени в урбанизираната територия на село Хитрино, община Хитрино. Възложител на проекта е община Хитрино.

Сградите са строени през 60-те и 70-те години на XX век. Функционират като сгради на общинската администрация – общинска публична собственост. Ресторант, аптека и общински народен съвет са част от помещенията на сградите, ситуирани в централната част на населеното място.

Строежът представлява IV-та категория – строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „Б” от ЗУТ. Някои от основните изпълнени дейности са: о

• основен ремонт и реконструкция;
• възстановяване;
• оборудване;
• внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите и други.

Проектът е завършен през 2020 г.

Локация: с.Хитрино, Област Шумен
Предназначение: Обществена сграда
Роля в проекта: Главен изпълнител
Площ: 2 724,00 м2
Етап на готовност: Акт 16

Сподели facebook linkedin